De Stiftsgemeente is een open, gastvrije kerkelijke gemeente, waarin iedereen van harte welkom is. Wij zijn verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en staan in een oecumenisch-liturgische traditie. Als gemeenschap rond de Stiftskerk proberen we het geloof eigentijds te vertolken in viering, woorden en daden.

  • Ga voor een overzicht van onze organisatie en activiteiten naar Gemeente
  • Ga voor een overzicht van alles rond de kerkdienst naar Diensten
  • De gemeente bezit de bijzondere Stiftskerk en diverse gebouwen op Het Stift, een beschermd dorpsgezicht.¬†Ook de voormalige Stiftsschool, een trouwlocatie in de gemeente Dinkelland, behoort tot deze gebouwen. Voor meer informatie kijk bij Erfgoed
  • Informatie o.a. voor verhuur van kerk en school onder Contact