Kerkbalans 2019

Ieder jaar ontvangt u van ons een brief en deze folder, waarin wij u om geld vragen. Geld voor uzelf, want het is uw Stiftskerk. Of u nu iedere zondag in de kerk zit, of er maar een enkele keer komt – het is uw kerk. Niet alleen een gebouw, maar ook een gemeenschap die viert, meehelpt en omziet naar de ander. Die kerk willen we samen in balans houden. Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. De een wordt getroost en bemoedigd. Een ander vindt er inspiratie voor eigen levenskeuzes en steun om voor anderen het goede te zoeken. De kerk is een plek waar God wordt gezocht of gevonden. Een onmisbare pijler van de samenleving.

Onze kerk kost geld. De erediensten, de activiteiten, de energiekosten, de personeelskosten, de afdracht aan de Protestantse Kerk in Nederland, het onderhoud van de kerk – ons gezamenlijk cultureel erfgoed – het zijn allemaal kosten die we maken om de Stiftskerk en Stiftsschool open te houden. Daarom is er Actie Kerkbalans!