Restauratie Klokkentoren Stift

Graag nodigen wij u uit voor de start ‘Restauratie Klokkentoren Stiftskerk’ op vrijdag 16 februari 16:00-18:00 uur. Tijdens deze informele bijeenkomst willen wij u graag informeren over de restauratie van het kerktorentje. Het programma in grote lijnen:

16:00 Ontvangst in Restaurant de Stiftsschuur,
naast de kerk op ’t Stift. De eerste twee
consumpties bieden wij u graag aan.
16:30 Een korte presentatie over de geplande
restauratie van de klokkentoren.
18:00 Afsluiting

Meer informatie over de restauratie kunt u ook vinden op onze website: www.stiftsgemeente.nl
In verband met de organisatie vernemen we graag vóór 9 februari of we u mogen begroeten.
U kunt zich HIER aanmelden of stuur uw aanmelding naar secretariaat@stiftsgemeente.nl
met vermelding van aantal personen.

We rekenen op uw komst!

Hartelijke groet, namens het bestuur van de Hervormde Stichting het Stift Weerselo,

Anne Jonker en Ineke Leeuw-Vennegoor