Paascyclus 2018 in de Stiftskerk te Weerselo

Op donderdag 29 maart 2018, Witte Donderdag, begint een paascyclus in de eeuwenoude Stiftskerk te Weerselo. Er wordt verder gegaan op vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag. Deze twee dienstenbeginnen om 19.30 uur. De dienst van Goede Vrijdag wordt vervolgd op zaterdag 31 maart 2018 met de Paasnachtwake om 21.00 uur. Het licht wordt gedeeld en de doop herdacht. Tijdens de Paasmorgenviering op zondag 1 april 2018 om 10.00 uur wordt het feest van de opstanding gevierd. Vóór aanvang van deze dienst wordt het opstandingsbericht vanaf de toren van de Stiftskerk de wereld ingeblazen door koperblazers van de plaatselijke Sint Remigiusharmonie. De cantorij onder leiding van Iassen Raykov zal medewerking verlenen aan de diensten op Goede Vrijdag, de Paasnachtwake en de Paasmorgendienst. Na afloop van de Paasmorgendienst is iedereen van harte welkom in de Stiftsschool om even gezellig na te praten. Hier wordt u dan ook koffie, thee of limonade aangeboden. Dominee H.C. Dikker Hupkes is de voorganger tijdens deze diensten.