In gebruik name klokkentoren

Vrijdagmiddag 19 okt 2018 heeft de Hervormde Stichting het Stift Weerselo de klokkentoren van de Stiftskerk weer feestelijk in gebruik genomen. Na een intensieve restauratie van de kerktoren, klokkenstoel, klokken en uurwerk is ter afsluiting het vergulde haantje weer op de toren geplaatst. Het totale kostenplaatje was gedekt door diverse subsidies en fondsen, maar ook dankzij giften van betrokken particulieren hebben we de restauratie kunnen realiseren. Bedankt aan ieder die hieraan bijgedragen heeft en interesse getoond heeft.

We hebben tevens de foto’s geplaatst op deze site (foto’s mede dankzij Lenneke Lingmont)

Foto’s klokkentoren