Nieuw in Weerselo: JOW

(Jongeren Ontmoeten in Weerselo).

Vanaf oktober 2018 is een groep vrijwilligers van de Stiftstgemeente  en de Remigiusparochie bezig om iets te organiseren voor de jongeren uit ons dorp. Velen zien elkaar immers nog maar zelden als ze eenmaal naar het voortgezet onderwijs gaan. De weg naar de kerk wordt steeds minder gevonden door de jeugd dus moeten we op zoek naar andere vormen van samenkomst. Het doel van deze bijeenkomsten is tweeledig: enerzijds willen we graag dat jongeren elkaar blijven ontmoeten om contact te houden en anderzijds willen we ze d.m.v. thema-avonden kennis laten maken met allerlei zaken waaraan zij waarschijnlijk iets kunnen hebben in hun leven.  We denken in eerste instantie aan ongeveer 5 activiteiten per jaar. Mocht u kinderen hebben in de leeftijd van 11 tot 15 jaar dan hopen we dat u uw kinderen stimuleert deel te nemen aan deze bijeenkomsten.

De werkgroep bestaat uit 4 mensen van de Stiftsgemeente ( Ineke Leeuw,       Ina Nijhuis, Anneke Nauta, Monique Boers ) en 4 mensen van de Remigiusparochie (Gerard Weiden, Ingrid Deterink, Yvonne Wennink en Pauline Bruns).