Pasen in de Stiftskerk te Weerselo

Zondag 14 april 2019 – Passieconcert in de Stiftskerk – 15.30 uur

Membra Jesu Nostri van Dietrich Buxtehude

Op zondagmiddag 14 april 2019 vindt een bijzonder concert plaats in de Stiftskerk. Het gaat om een uitvoering van ‘Membra Jesu Nostri’ van Dietrich Buxtehude, door het vocaal ensemble La Colombe, onder leiding van dirigent Iassen Raykov.

Het uit te voeren werk “Membra Jesu Nostri” stamt uit 1680. Het bestaat uit een zevental cantates en is opgedragen aan Gustaf Düben, een in de 17e eeuw beroemde Zweedse organist en componist. Dietrich Buxtehude zelf (1637-1707) is een uit Noord-Duitsland stammende componist, klavecinist en organist. ‘Membra Jesu Nostri’ is zijn bekendste bewaard gebleven vocale muziekwerk. De tekst in zeven delen bestaat uit een middeleeuwse hymne – een gedicht. In ieder deel wordt een ander deel van Christus’ gekruisigde lichaam bezongen, respectievelijk zijn voeten, knieën, handen, de zijde, de borst, het hart en het hoofd. Buxtehude selecteerde voor elk deel drie strofen uit het gedicht en voegde er een bijpassende bijbeltekst aan toe voor de concerto’s.

Het Passieconcert begint om 15.30 uur. Het duurt ongeveer 70 minuten. Bij het verlaten van de kerk is een open-schaalcollecte; als richtlijn vraagt de organisatie een bijdrage van € 10,– tot 20,– naar draagkracht.

DIENSTEN IN DE STILLE WEEK VOOR PASEN

Donderdag   18 april     WITTE DONDERDAG      19.30 uur

Zaterdag       20 april     PAASNACHT                    21.00 uur   m.m.v. de cantorij

Vrijdag          19 april     GOEDE VRIJDAG            19.30 uur   m.m.v. de cantorij

PAASMORGEN

De dienst op Eerste Paasdag, zondag 21 april, begint om 10.00 uur. Vóór aanvang van deze dienst wordt vanaf de toren van de Stiftskerk het opstandingsbericht de wereld ingeblazen door koperblazers van de Sint Remigiusharmonie. De cantorij zal ook aan deze feestelijke paasmorgendienst haar medewerking verlenen.