Iedere dienst is bijzonder. Daarnaast zijn er bijzondere, feestelijke diensten op kerkelijke hoogtijdagen zoals op Kerstfeest, Pasen en Pinksteren; dan verleent ook altijd de cantorij haar medewerking. Maar in deze paragraaf bedoelen we nog iets anders met ‘bijzondere diensten’; zie hieronder.

Avondmaalsdienst
Gemiddeld vindt eens per twee maanden tijdens een zondagse viering het Avondmaal plaats, in de katholieke traditie eucharistie  genoemd. Ook tijdens de avonddienst op witte donderdag voorafgaande aan Pasen wordt de Maaltijd van de Heer gevierd. Tot het Avondmaal is iedereen genodigd die de Heer liefheeft. Meestal wordt gewoon witbrood gebruikt, rode wijn en druivensap. Voorin de kerk wordt een kring gevormd, waarbij tijdens de maaltijdliturgie brood en wijn wordt doorgegeven. Voor gemeenteleden die niet meer in staat zijn de kerk te bezoeken, bestaat de mogelijkheid avondmaal aan huis te vieren. Hierover kunt u contact opnemen met de predikant.

Doopdienst

SONY DSC

Het oude stenen doopvont

Wie verlangen hun kind te laten dopen, kunnen contact opnemen met de predikant. Aan een doopdienst gaan een of twee doopgesprekken vooraf. De doop vindt plaats tijdens een gewone zondagse dienst. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van het zandstenen doopvont uit de 12e eeuw.

Trouwdienst of Huwelijksinzegening
Wie gaat trouwen en de zegen wil vragen over het huwelijk, kan daarover contact opnemen met de predikant of een ouderling. Tenminste een van de twee dient lid van de gemeente te zijn. Ook levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend. Een verzoek dient ten minste drie maanden voor de geplande datum te worden ingediend.

Uitvaartdienst of begrafenisdienst
Wanneer een gemeentelid overlijdt, komt de gemeente bijeen in een gedachtenisdienst. Als er afspraken bestaan over een graf op de eigen Stiftsbegraafplaats, wordt de overleden aansluitend op de dienst begraven. Ook als de overledene elders begraven of gecremeerd wordt, kan de afscheidsdienst in de Stiftskerk gehouden worden. Wanneer de familie van de overledene dat op prijs stelt, houden kerkenraadsleden en familie in het huis van de overledene of in het mortuarium een avondwake.


Muzikale diensten

In december 2012 heeft voor het eerst in de Stiftskerk een Festival of Nine Lessons and Carols plaatsgevonden, een soort kerstdienst met veel lezingen en zingen in de Engelse traditie. Daarmee is een traditie ontstaan: op de zondagen 22 december 2013 en 21 december 2014 vond dit weer plaats, met medewerking van het Vocaal Ensemble Zutphen, o.l.v. Iassen Raykov. Het eerstvolgende Festival of Nine Lessons and Carols vindt plaats op zondag 20

Een huwelijk…..op een prachtige locatie

december 2015 om 15.30 uur. Toegang gratis. Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de kosten. Na afloop kan er even gezellig nagepraat worden in de Stiftsschool. Hier wordt u dan ook een gratis drankje aangeboden. Mogelijk zullen ook andere bijzondere vieringen met een muzikaal karakter worden gehouden; gedacht wordt aan Evensongs en Cantatediensten.