Het_stiftPostadres
Protestantse Stiftsgemeente
Het Stift 9, 7595 LE Weerselo

Stiftskerk
Het Stift 11, 7595 LE Weerselo

Stiftsschool
Het Stift 9, 7595 LE Weerselo, tel. 0541-661614

Predikant:
ds. H.C. Dikker Hupkes, Het Stift 4, 7595 LE Weerselo
tel. 0541-661229; mobiel 06 46392964, e-mail: dominee@stiftsgemeente.nl
Scriba:
mw. D. Bolk, Bisschopstraat 15, 7595 AR Weerselo
tel. 0541-662573, e-mail: scriba@stiftsgemeente.nl