• De pastorie, het Stift 4, tegenover de kerk is rond 1921 in cottage-stijl gebouwd ter vervanging van de oude die in 1925 werd afgebroken. De pastorie is van architectuurhistorisch belang en als onderdeel van het beschermd dorpsgezicht beschermd monument. Nog steeds wordt de pastorie bewoond door de predikant van de gemeente.
  • Wie rond de kerk loopt zal ook even kijken naar het karakteristieke gebouwtje, het Stift 5, dat grotendeels schuilgaat in gebladerte. Het gebouwtje werd rond 1890 gebouwd als kleuterschool en is daarna door de kerk gebruikt voor zondagschool, catechesatie en vergaderingen; tegenwoordig is het opslagruimte voor stoelen, tafels en podiumdelen. Wat vroeger zondagschool genoemd werd, heet nu kindernevendienst en wordt in de Stiftsschool gehouden.
  • Het Stift 13, de Stiftsschuur. Vroeger heeft hier waarschijnlijk een kapittelhuis gestaan. Begin 19e eeuw was het een schuur, die in 1952-1953 is gerestaureerd en verbouwd. Sinds 1952 is het in gebruik als restaurant. Zie restaurant de stiftsschuur. http://www.restaurantdestiftsschuur.nl/
  • Het Stift 23. Helemaal rechts van de Stiftshuizen staat nog een losstaand vierkant gebouw; ook dit is in 1974 opnieuw gebouwd op basis van het nog bestaande grondplan en oude afbeeldingen. Het was ooit de spijker of voorraadschuur van het Stift.
  • Het Stift 8. De voormalige woning van het hoofd der school.
  • Het Stift 6 en 6a. Gebouwd in 1839 op de plaats van enkele voormalige stiftshuizen. De bouwer was de toenmalige rijksontvanger J.E. Stork. (Daarom nu wel Storkenhuis genoemd – verwarrend want het Stiftshuis dat ds. G.W. Stork kocht, werd ook wel zo genoemd.) Zijn dochter Maria Hendrika Stork legde de eerste steen. Van 1903 tot 1968 was het postkantoor. Gerestaureerd in 1980.
  • Het Stift 3, het Brouwershuis. Op deze plek stond ooit het huis van de sluiter of poortwachter, tevens brouwhuis. Volgens een inventarisatie uit 1733 bevatte de koperen brouwketel de inhoud van tien tonnen. In 1820 werd de brouwerij vervangen door een woonhuis, dat in 1981 werd vernieuwd in oorspronkelijke staat.
  • Tenslotte noemen we ook de waterput van Bentheimer zandsteen, meer dan achthonderd jaar midden op het Stiftsplein. Hij staat nu droog.