SONY DSC

De kerkenraad van de Stiftsgemeente is erg dankbaar dat door ruimhartig schenken door gemeenteleden en anderen die de Stiftskerk een goed hart toedragen het beoogde bedrag van € 10.000 bereikt is. Dat is erg fijn, want we hebben nu de orgelmaker en restaurateur Van Dijkhuizen de opdracht kunnen verlenen de restauratie begin 2016 ter hand te nemen. Het orgel zal tijdens de restauratieperiode niet bespeeld kunnen worden, maar gelukkig beschikken we ook nog over een uitstekende vleugel. Naar verwachting zal de totale restauratieperiode wel tot eind februari voortduren.

REEDS AFGEROND