SONY DSC

Stiftsschool

Het karakteristieke witte schoolgebouw, het Stift 9, is sinds 2005 in gebruik als kerkelijk centrum voor onze gemeente. Al in 1569 wordt vermeld dat op het Stift onderwijs wordt gegeven en al in 1790 was hier “een onderwijzer der jeugd” werkzaam. Het huidige gebouw dateert uit 1891. Tot 2001 was het de openbare basisschool in Weerselo. In 2003 ging het in eigendom over naar de Stiftsgemeente, het werd verbouwd en op 16 april 2005 officieel in gebruik genomen. De school beschikt over een consistoriekamer voor de kerkenraad en twee vergaderzalen. De school kan gehuurd worden voor vergaderingen. Er is gelegenheid koffie en thee te zetten; er zijn projectieschermen, een beamer en er is een draadloze internetverbinding (wifi). Zie voor verhuur: Contact/Verhuur kerk en school. De school is ook trouwlocatie voor de gemeente Dinkelland.  Inlichtingen: tel. 0541-854100 of zie https://loket.dinkelland.nl/ onder huwelijk.