De huidige kerk gaat in zijn grondplan terug tot ca. 1400, toen de kerk opnieuw met Bentheimer zandsteen werd opgebouwd, vanwege een toename van het aantal

SONY DSC

SONY DSC

parochianen. Het koor van de kerk staat waarschijnlijk op de plaats van de kapel van 1140. In 1523 heeft hier een flinke brand gewoed; bij de herstelbouw is de kerk aan de westzijde (bij ingang) met een travee ingekort. Het interieur was tot 1630 ingericht voor de katholieke eredienst, dus met een centrale plaats voor het altaar in het koor van de kerk. Langs de wanden zullen de koorbanken hebben gestaan, waar de kloosterzusters de getijden konden bidden. In 1626 ging het Stift over in protestantse handen, toen gereformeerd genoemd, later hervormd. In 1809 is er in het kader van de gelijkberechtiging der godsdiensten nog even sprake van geweest dat de kerk teruggegeven zou worden aan de Rooms-katholieken, maar voor hen was de kerk veel te klein. In de jaren 1932-35 onderging de kerk een grondige restauratie. In de huidige kerk is er weinig dat nog herinnert aan de middeleeuwse periode; het stenen doopvont van ca. 1200 is het belangrijkste overblijfsel uit die tijd. De Stiftskerk heeft alle eeuwen door actief gefunctioneerd.

In de kerk staat een Yamaha vleugel en een Knipscheer orgel uit 1873. Zie voor nadere informatie over het orgel op de orgelsite. Onder voorwaarden kan de kerk worden verhuurd voor een kerkelijk huwelijk, of voor een concert, zie onder Contact