Actie Kerkbalans 2023

De Actie Kerkbalans 2023 is van 14 tot 28 januari, met als thema: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. In deze periode kunt u ook van de Stiftsgemeente een brief verwachten. De kerk is een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven - voor iedereen heeft de kerk een eigen [...]

Feestdagen op Het Stift

Activiteiten In de dagen van Advent en kerst is Het Stift een plaatje. Een kerstboom buiten en in de kerk. Lichtjes van hoop in donkere dagen. Midwinterhoornblazen Vanaf de 1e Adventszondag tot en met 6 januari zal geregeld bij de put op het Stiftsplein op de midwinterhoorn geblazen worden. U hoort dan "n'oal'n roop" zoals die in Twente wordt genoemd. Kerstmiddag 70-plussers Donderdag 15 [...]

Concert rond Allerzielen op 13 november

Zondag 13 november 2022 is er ’s morgens géén dienst in de Stiftskerk te Weerselo. Om 15.30 uur wordt door de Werkgroep Muziek en Bezinning een middagconcert gegeven. Vocaal Ensemble La Colombe onder leiding van Iassen Raykov zingt liederen van Johannes Brahms (1833-1897), met medewerking van Sofia Vasheruk, vleugel, afgewisseld met teksten uit de Bijbel en woorden die ons bepalen bij de hoogte- en [...]

Advent

De methode 'Kind op Zondag' reikt ons vanaf 27 november tot en met Kerst verhalen aan over vrouwen die genoemd worden in het geslachtregister van Jezus. Batseba, Ruth, Rachab, Tamar en op 25 december vanzelfsprekend Maria. Een projectlied op de melodie van 'Ik ben een engel van de Heer' (Liedboek 469) keert telkens terug en vraagt ook ons het levenslicht verder te dragen. [...]

Allerzielen op 13 november

Zondag 13 november is er 's morgens géén dienst in de Stiftskerk. Om 15.30 uur wordt door de Werkgroep Muziek en Bezinning een middagconcert gegeven. Vocaal Ensemble La Colombe onder leiding van onze cantor/organist Iassen Raykov zingt liederen van Johannes Brahms (1833-1897), afgewisseld met teksten uit de Bijbel en woorden die ons bepalen bij de hoogte- en dieptepunten in het bestaan. In de schepping komen [...]

Uitkomsten gemeentebijeenkomst van 2 oktober

Zondag 2 oktober hebben we na afloop van de kerkdienst met de aanwezige gemeenteleden nagedacht over de toekomst van de kerk op Het Stift. Het is de bedoeling om samen met Ootmarsum een beleidsplan op te stellen voor de komende vijf jaar. Beide gemeenten willen zelfstandig blijven, maar willen er ook op bestuurlijk gebied voor elkaar zijn. Aangaande de kerkdiensten werd aangegeven dat de [...]