Concerten Roon Staal

In ons kerkblad Ringsproak hebt u kunnen lezen dat zanger-pianist Roon Staal twee concerten gaat geven in de Stiftskerk op zondag 25 april 2021. Door het nog steeds heersende coronavirus heeft hij deze concerten moeten annuleren. Het is de bedoeling dat hij nu - in plaats van deze Lente Tour - twee kerstconcerten geeft op dinsdag 7 december 2021 en wel om 19.00 en 21.00 [...]

Toelichting op de collectes 2021-04-01

Zoals u misschien al wel gemerkt hebt werkte de QR-code voor de collectedoelen niet meer. Deze was verlopen. Er is nu een nieuwe QR-code aangemaakt. Het collectegeld kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL33 RABO 0156 8035 50 ten name van het college van kerkrentmeesters of door middel van de hierbij vernieuwd afgebeelde QR-code (€ 2,50) (s.v.p. met vermelding van de collectedatum). De helft van [...]

Diensten in de stille week voor Pasen

do 1 april  19.30 uur – Witte Donderdag   ds. R. Kloosterziel (in verband met het coronavirus is er om praktische redenen géén avondmaal) vr  2 april  19.30 uur – Goede Vrijdag       mevr. H. Kloosterziel-Smit za 3 april  19.30 uur – Paasnacht             ds. R. Kloosterziel (in verband met de avondklok begint de dienst in de Paasnacht om 19.30 uur) zo 4 april  10.00 uur – Paasmorgen [...]

Diensten in de Stiftskerk vanaf 1 april 2021

Vanaf 1 april 2021 (Witte Donderdag) worden er weer diensten mèt kerkgangers (maximaal 30 kerkgangers - diegenen die een functie hebben niet meegerekend), maar nog steeds zonder zang, gehouden in de Stiftskerk. Uiteraard houden we ons aan de 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje tijdens het naar binnen en naar buiten gaan van de kerk. Wilt u op Paasmorgen helemaal zeker zijn [...]

Passieconcert La Colombe afgelast

Het geplande Passieconcert La Colombe in de Stiftskerk onder leiding van de heer Iassen Raykov kan helaas niet door gaan op zondagmiddag 28 maart 2021 in verband met het coronavirus. We vertrouwen er op dat dit concert in 2022 wel plaats kan vinden.

Paasgroetenactie 2021

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland. Het is altijd een feestelijk moment als deze kaarten worden uitgedeeld in de gevangenissen. Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. In 2021 is het thema 'Verbonden'. [...]