Oudejaarsavond
We komen ’s avonds om 19.30 uur bijeen om het jaar af te sluiten en onze dierbare overledenen te gedenken.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Op de eerste zondag in het nieuwe jaar komen we na de dienst bijeen in de Stiftsschool om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden.

Avondmaal
Gemiddeld vindt eens per twee maanden het avondmaal plaats. Tot deelname hieraan wordt iedereen genood ‘die de Heer liefheeft’. Voor gemeenteleden die niet meer in staat zijn de kerk te bezoeken, bestaat de mogelijkheid avondmaal aan huis te vieren. Hierover kunt u contact opnemen met de predikant.

Huwelijksdiensten
Wie gaat trouwen en de zegen wil vragen over het huwelijk, kan daarover contact opnemen met de predikant of een ouderling.

Doopdiensten
Wie verlangen hun kind te laten dopen, kunnen contact opnemen met de predikant. Aan een doopdienst gaat ten minste een ‘doopgesprek’ vooraf. Ouders kunnen er ook voor kiezen hun kind niet te laten dopen, maar de plechtigheid te beperken tot dankzegging en zegen tijdens een gewone dienst.

Gedachtenisdiensten bij overlijden
Wanneer een gemeentelid overlijdt, komt de gemeente bijeen in een gedachtenisdienst. Wanneer de familie van de overledene dat op prijs stelt, houden kerkenraadsleden en familie in het huis van de overledene of in het mortuarium een avondwake.

De kerk uitlopen
In de loop van het jaar zullen we een of meer keren een korte dienst houden als start (of tot slot) van een meditatieve wandeling.