Meditatieve wandeling op 4 maart

Dit voorjaar, op zaterdag 4 maart 2023, vindt er weer een meditatieve wandeling plaats in de Lutte met als thema 'Verstilling'. We verzamelen om 09.30 uur in de Sint Plechelmuskerk, Plechelmusstraat 7, 7587 NH, De Lutte. We beginnen met een korte bijeenkomst en gaan daarna op pad voor een leuke wandeling van ongeveer 11 [...]

Meditatieve wandeling op 4 maart2023-01-27T19:44:01+01:00

Concert rond Allerzielen op 13 november

Zondag 13 november 2022 is er ’s morgens géén dienst in de Stiftskerk te Weerselo. Om 15.30 uur wordt door de Werkgroep Muziek en Bezinning een middagconcert gegeven. Vocaal Ensemble La Colombe onder leiding van Iassen Raykov zingt liederen van Johannes Brahms (1833-1897), met medewerking van Sofia Vasheruk, vleugel, afgewisseld met teksten uit de [...]

Concert rond Allerzielen op 13 november2022-11-19T11:15:38+01:00

Advent

De methode 'Kind op Zondag' reikt ons vanaf 27 november tot en met Kerst verhalen aan over vrouwen die genoemd worden in het geslachtregister van Jezus. Batseba, Ruth, Rachab, Tamar en op 25 december vanzelfsprekend Maria. Een projectlied op de melodie van 'Ik ben een engel van de Heer' (Liedboek 469) keert telkens terug [...]

Advent2023-01-27T19:47:55+01:00

Allerzielen op 13 november

Zondag 13 november is er 's morgens géén dienst in de Stiftskerk. Om 15.30 uur wordt door de Werkgroep Muziek en Bezinning een middagconcert gegeven. Vocaal Ensemble La Colombe onder leiding van onze cantor/organist Iassen Raykov zingt liederen van Johannes Brahms (1833-1897), afgewisseld met teksten uit de Bijbel en woorden die ons bepalen bij de [...]

Allerzielen op 13 november2022-11-19T11:15:46+01:00

Uitkomsten gemeentebijeenkomst van 2 oktober

Zondag 2 oktober hebben we na afloop van de kerkdienst met de aanwezige gemeenteleden nagedacht over de toekomst van de kerk op Het Stift. Het is de bedoeling om samen met Ootmarsum een beleidsplan op te stellen voor de komende vijf jaar. Beide gemeenten willen zelfstandig blijven, maar willen er ook op bestuurlijk gebied [...]

Uitkomsten gemeentebijeenkomst van 2 oktober2023-01-27T19:48:00+01:00

Gemeentebijeenkomst op 2 oktober

Gemeentebijeenkomst - 2 oktober Het is goed om als gemeenteleden jaarlijks met elkaar in overleg te gaan en na te denken over het functioneren van de plaatselijke kerk. Welke dingen gaan goed? Welke punten hebben aandacht nodig? Iedereen is van harte uitgenodigd om na de dienst (11.15 uur) in de Stiftsschool hierover te praten. [...]

Gemeentebijeenkomst op 2 oktober2022-10-05T09:36:22+02:00

Terugblik vrijwilligersdag

Terugblik Vrijwilligersdag Zaterdag 3 september jl. was het een drukte van belang op Het Stift met mensen gestoken in werkkleding. De reden? 33 personen waren druk bezig met maaien, snoeien, onkruid wieden, schoffelen, harken, vegen, ramen lappen, schoonmaken, etc. om er voor te zorgen dat Het Stift er weer spic en span bij ligt. [...]

Terugblik vrijwilligersdag2022-09-30T09:59:04+02:00

Noaberdag op Het Stift op 6 november

Noaberdag op Het Stift Zaterdag 6 november wordt er een Noaberdag gehouden op Het Stift. Om 10 uur start deze feestelijke kerk met een dienst in de Stiftskerk die in het teken staat van Noaberschap. Er is een muzikale ondersteuning door de eigen cantorij en het Cantate koor uit Deurningen. Nadien wordt iedereen bijgepraat [...]

Noaberdag op Het Stift op 6 november2022-11-19T11:16:00+01:00
Ga naar de bovenkant