Collecte voor ‘t Stift

Scan de QR-code met uw camera en doe ook een gift!

Wilt u doneren maar liever niet via de QR-code? Dat kan via:

We waarderen uw bijdrage erg.

Hervormde Stichting Het Stift Weerselo (kerkelijke zaken) NL33 RABO 0156 8035 50
Hervormde Stichting het Stift (beheer en behoud Stift) NL30 RABO 0156 8140 80
Diaconie (ondersteuning goede doelen) NL26 RABO 0126 1542 95
Vrienden van het Stift (ondersteuning Hervormde Stichting) NL58 RABO 0156 8184 26

Draagt u het Stift in Weerselo een warm hart toe en wilt u een financiële bijdrage doen? Daar zijn we u erg dankbaar voor.

Heeft u vragen hierover? Stuur deze naar: kerkrentmeesters@stiftsgemeente.nl  Wij zullen uw vraag snel beantwoorden.

Samen met uw bijdrage houden we het Stift in Weerselo in stand!

Dank u wel.