Wil u een ruimte reserveren gebruik dan ons formulier voor de Stiftsschool, Stiftskerk en rondleidingen

Tarieven vanaf 01-01-2023
STIFTSKERK
Verhuur hele dag €325,–
Verhuur 1 dagdeel (maximaal 5 uur) €190,–
Huwelijk €520,30*
Herdenkingsdienst

(o.a. huwelijksjubileum, herdenkingsbijeenkomst i.v.m. overlijden)

€500,–
Gebruik vleugel €90,–
Gebruik orgel (eventueel met vleugel) €125,–
Branden kaarsenkroon

Kerk TV

€50,–

€50,–

STIFTSSCHOOL
Grote zaal hele dag €200,–
Grote zaal 1 dagdeel (maximaal 5 uur) €125,–
Kleine zaal hele dag €150,–
Kleine zaal 1 dagdeel (maximaal 5 uur) €90,–
Grote zaal + kleine zaal hele dag €325,–
Grote zaal + kleine zaal 1 dagdeel (maximaal 5 uur) €225,–
Huwelijk €320,30*
Gebruik piano €75,–
Koffie per kopje €1,50
RONDLEIDING
Rondleiding op aanvraag (minimaal 10 personen)
Per persoon €3,–