Collecte voor ‘t Stift

Scan de QR-code met uw camera en doe ook een gift!

Draagt u het Stift in Weerselo een warm hart toe en wilt u een financiële bijdrage doen? Daar zijn we u erg dankbaar voor.

Heeft u vragen hierover? Stuur deze naar: kerkrentmeesters@stiftsgemeente.nl  Wij zullen uw vraag snel beantwoorden.

Samen met uw bijdrage houden we het Stift in Weerselo in stand!

Dank u wel.