ERFGOED

In het totaal zijn er vierentwintig Stiftshuizen geweest om en rond het Stiftsplein. Het staat niet helemaal vast, waar de oorspronkelijke kloostergebouwen hebben gestaan, maar de blinde Noordmuur doet vermoeden dat de gebouwen zich hierbij hebben aangesloten.

Volgens het gebruikelijke schema moeten zij dan in een rechthoek of vierkant rondom een binnenplein hebben gelegen, dat tevens de begraafplaats was. Graaft men op het Stiftsplein Noordelijk van de kerk, dan stuit men onmiddellijk op menselijke beenderen. Dus hier is óf het kloosterkerkhof geweest, óf een latere begraafplaats.

Aan de zijkant van de kerk heeft een klokkenhuis gestaan, met klokken van Wolter Westerhues, tot een storm het in 1929 omverwierp.

In 1810 stonden behalve de particuliere eigen Stiftshuizen: het kapittelhuis, dienende tot korenberging, de pastorie, het kostershuis, de woning van de Stiftssluiter, de woning bewoond door Wolter Haverkotte, een huis, bewoond door Hermen Waanders en de ambtsdienaar (veldwachter) Hendrik Roscam, het spijker, bewoond door de weduwe van Gerrit Spijker en dan de kerk en de school met het schoolhuis.