KERKENRAAD

De kerkenraad bestaat sinds het voorjaar van 2017 uit zeven personen; er zijn verschillende vacatures.

Voorzitter (preses): mw. Marjan van Galen
Secretaris (scriba): mw. Diny Bolk
Predikant: Ds. R. Kloosterziel (dominee@stiftsgemeente.nl)
Ouderlingen: mw. Marjan van Galen en een vacature
Ouderling-kerkrentmeesters: dhr. Anne Jonker en mw. Ineke Leeuw
Diakenen: mw. Ria Huijser en Tineke Kleine Wiecherink

Het dagelijks bestuur (moderamen) bestaat uit ouderling Marjan van Galen (voorzitter), Diny Bolk (secretaris)

Het College van Kerkrentmeesters, Anne Jonker en Ineke Leeuw, werkt samen met Jan Leideman. Hij neemt ook enkele taken op zich.

De kerkrentmeesters gaan over geld, gebouwen, goederen. De diakenen hebben als taken ‘armenzorg’, maatschappelijke ondersteuning, ontwikkelingssamenwerking. De ouderlingen zijn met name belast met het omzien naar de leden, en al het overige.

De manier van werken is vastgelegd in de Plaatselijke Regeling, een soort huishoudelijk reglement. Voor het overige weet de Stiftsgemeente zich gebonden aan de Kerkorde van de PKN.