HET STORKENHUIS

Het Storkenhuis werd gebouwd in 1839 door Jan Everard Stork, een zoon van ds. G.W. Stork, op de plaats van enkele voormalige Stiftshuizen aan de noordzijde, het werd een groot huis dat nu bekend staat als het Storkenhuis.

In 1901 werd dit pand door de heer Beelaarts van Emmichhoven, gehuwd met Maria Henriette Stork, die als meisje de eerste steen legde, aan de Hervormde Gemeente van Weerselo verkocht. In 1909 kreeg het gebouw de functie van hulppostkantoor; kantoorhouder werd toen A.J. Brilman uit Losser. Tot in 1970 hield de familie Brilman kantoor in dat huis om in 1970 naar het nieuwe postkantoor in de Raadhuisstraat te vertrekken. Als laatste bewoner verliet J. Huizink in 1975 het totaal afgeleefde huis.

Op 23 maart 1975 werd er door de Hervormde Gemeente een verzoek ingediend om het Storkenhuis op te nemen als z.g. werkgelegenheidsobject. Na een voorbereidingsperiode van vier jaren kon het bijna niet anders dan dat er meer fout zou gaan. Zo vond er een forse aanvaring met de architect plaats; het werk was namelijk niet in de door de subsidiegever gestelde termijn begonnen.