CATECHESE / BELIJDENIS

Catechese

Bij de doop van hun kind, nemen ouders de verantwoordelijkheid voor de geloofsopvoeding van hun kinderen op zich. De kerk wil hen daarin bijstaan, o.a. door catechese aan te bieden aan jongeren van 12-18 jaar, en aan ieder ander die (opnieuw) wil kennismaken met het evangelie. Wie hiervan gebruik wil maken, kan zich aanmelden bij de predikant.

Belijdeniscatechese
Wie overweegt belijdeniscatechese te volgen en/of belijdenis te doen, kan zich aanmelden voor een afspraak met de predikant.