HUMAN

Zeven woensdagavonden film-en-gesprek
Wat maakt ons tot mens? Bepalen ons milieu, afkomst en omge-ving hoe we ons als mens voelen en gedragen? Hoe gaan we om met emotionele en morele vragen over liefde, dood, seksu¬a-liteit, armoede en onrecht? Wat is onze verhouding tot de aarde die we in bruikleen hebben? Al dit soort vragen komen aan de orde in de meer dan drie uur lange documentaire ‘Human’ van de Franse film¬maker Yann Arthus-Bertrand. Deze cineast en zijn team werkten drie jaar aan de film. Zij interviewden meer dan tweeduizend mensen in zestig landen over de hele wereld. Tussen de vraaggesprekken zien we indrukwekkende beelden van de planeet waarop wij wonen. Ook de muziek is heel mooi.
De film uit 2015 werd hoog gewaardeerd, maar een bioscoop-vertoning bleek vrijwel onmogelijk, omdat 192 minuten te lang is. Binnen Leerhuis ‘De Stiftsschool’ gaan we de film zien en bespreken in zeven woensdagavonden. De eerste avond zal vooral bestaan uit kennismaking, inleiding en kijken naar het eerste thema (leven en dood). De volgende avonden kijken we gemiddeld een half uur en praten we na over de aangedragen thema’s. Voor deelname is geen of weinig voorbereiding nodig. Wie deel wil nemen aan deze gespreksgroep, of eerst meer informatie wil, kan contact opnemen met Henk Dikker Hupkes.

Begeleiding: ds. Henk Dikker Hupkes
Data: 28 september, 26 oktober en 30 november 2016; 11 januari, 15 februari, 29 maart en 17 mei 2017.
Steeds op woensdagavond.

Plaats: Stiftsschool, kleine zaal
Tijd: 19.45 uur, tot circa 21.30 uur

Aanmelden: De woensdagavondgroep maakt een nieuwe start.

Deelnemers zijn welkom! Wie belangstelling heeft kan een keer komen of contact opnemen met ds.

Henk Dikker Hupkes.