U kunt hieronder de dienst van deze week live bekijken.

Voor zondag 12 september kunt u de volgende link gebruiken om de ringviering van 10:30 bij te wonen.

https://kerkdienstgemist.nl/stations/231-Protestantse-Gemeente-Tubbergen/events/event/15732393-202109121900

Vanaf heden is de kerkdienst ook live te bekijken

Lukt het niet de dienst te bekijken? Neem dan contact met ons op.

Collecte

Draagt u het Stift in Weerselo een warm hart toe en wilt u een financiële bijdrage doen? Daar zijn we u erg dankbaar voor.

Het collectegeld kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL33 RABO 0156 8035 50 ten name van het college van kerkrentmeesters of door middel van de hierbij afgebeelde QR-code (€ 2,50) (s.v.p. met vermelding van de collectedatum).
De helft van de bijdrage is voor de instandhouding van de Stiftsgemeente en de andere helft voor een diaconaal doel.

Samen met uw bijdrage houden we het Stift in Weerselo in stand!

Dank u wel.