OVERIGE FUNCTIES EN TAKEN

Cantor-organist
De Stiftskerk heeft een vaste, professionele organist, Iassen Raykov, die vrijwel iedere zondag het orgel bespeelt en vrijwel wekelijks repeteert met de cantorij. Daarnaast is Iassen actief als koordirigent; zie http://www.iassenraykov.com/

Stichting Vocale Geestelijke Muziek Stift Weerselo
De stichting is in 2018 ontstaan op initiatief van dominee Henk Dikker Hupkes en cantor-organist Iassen Raykov. Zij organiseerden in voorgaande jaren al enkele concerten waarin vocale geestelijke muziek te horen was. Het laten klinken van deze muziek in de bijzondere ruimte van de Stiftskerk is een extra manier om de religieuze en spirituele beleving in de Stiftsgemeente vorm te geven. Het is bovendien een mooie aanvulling op het aanbod van concerten die al plaatsvinden en met name een instrumentaal karakter hebben.
In samenwerking met de cantor-organist en de Stiftsgemeente maakt de stichting op bijzondere dagen in het kerkelijk jaar vocale concerten mogelijk. Elk jaar op Palmpasen is er passiemuziek zoals het Membra Jesu Nostri van Buxtehude en rond Allerzielen programma’s rond het thema van de dood. Vlak voor Kerst klinkt het Festival of Lessons and Carols.

Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt bijgehouden door Henry Kleine Wiecherink en Helmie Grobbe. Om contact met de ledenadministratie kan men contact opnemen door een email te sturen naar ledenadministratie@stiftsgemeente.nl

Iassen Raykov