LEERHUIS DE STIFTSSCHOOL

Het is niet precies bekend in welk jaar de Stiftschool werd gebouwd. In 1795 wordt melding gemaakt van een school, waarvan wordt aangenomen, dat deze op dezelfde plek stond als het huidige gebouw. Het zal een Markenschooltje zijn geweest voor de kinderen van het omringende platteland. Tot ver in de 19e eeuw was het een eenmansschool, ook al beliep het aantal leerlingen meer dan honderd. De privaten waren nog in de lokalen. In het begin van de 20e eeuw, toen een leerlingenaantal van 120 à 130 niet ongebruikelijk was beschikte de school over drie lokalen.

Na de financiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs kreeg het dorp Weerselo een eigen katholieke lagere school. Het aantal leerlingen van de Stiftschool liep daardoor tot een kwart of minder terug. Net in deze tijd werd ook de elektrificatie van de gemeente Weerselo tot stand gebracht. Twee van de drie klaslokalen van de Stiftsschool werden toen ingericht voor het Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf, waarvan één als garage.

De Heemkunde vereniging van de voormalige gemeente Weerselo heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar onderwijs op het Stift en de Stiftschool. Fennie Holter schreef hier een verhaal over in het kwartaalblad van de Heemkunde “Oet de Boerschopn” winter 2011 »

Het schoolgebouw is in 1976 geheel verbouwd en gerestaureerd, er werden 2 klaslokalen en een directeurskamer gemaakt. Omdat het aantal leerlingen terugliep was de gemeente genoodzaakt om de school in juli 2001 te sluiten. Het pand is in het voorjaar van 2003 verkocht aan de St. Vrienden van het Stift in Weerselo.

Restauratie Stiftsschool

Inmiddels is het pand eigendom van de Protestantse Stiftsgemeente. Grondige restauratie bleek noodzakelijk, omdat er sprake was van nogal wat achterstallig onderhoud en omdat een nieuw gebruik een andere indeling van de school meebrengt. Deze restauratie werd mogelijk door bijdragen van diverse fondsen en bedrijven: DVR Stichting, Fundatie van den Santheuvel – Sobbe, Handelsonderneming Oostdam b.v., Juulkesfonds, Koninklijke Grolsch, M.A.O.C.Gravin van Bylandt Stichting, Mr. Paul De Gruyter Stichting, N.V., Cogas, Stichting “De Houtmaat”, Stichting Edwina van Heek, Stichting Foundation Jordaan-van Heek, Stichting Groen van Prinsterer, Stichting Interkerkelijk Oriëntatiecentrum, Stichting Roelvinkfonds, Tijhuis, supermarkt/drogist, Vasterink installatiebureau, Woningstichting St Joseph en de donateurs van de Stichting Vrienden van het Stift en leden van de Protestantse Stiftsgemeente.

Met behoudt van het karakter van dit vroegere schoolgebouw is de indeling aangepast:

  • een grote zaal: geschikt voor vergaderingen en voor het sluiten van (burgerlijke) huwelijken
  • een kleine zaal: geschikt voor kleine vergaderingen
  • de consistoriekamer voor de kerkenraad van de protestantse Stiftsgemeente
  • een eenvoudige keuken
  • toiletruimtes

Huidig gebruik

De Stiftsschool wordt tegenwoordig gebruikt voor vergaderingen, workshops en lezingen. Daarnaast is het een bijzondere trouwlocatie waar het burgerlijk huwelijk voltooid kan worden. De entree in de nieuwe hal is ruim en het uitzicht vanuit de zalen over het buitengebied van het eeuwenoude Stift is bijzonder.