Woensdag 26 juni om 09.30 uur, zal vanuit de Stiftsgemeente een oecumenische viering verzorgd worden in woonzorgcentrum Sint Jozef. De dienst duurt ongeveer veertig minuten. Voorganger: ds. G.S. Bunjes-van der Lee. Gastvrouw: mevrouw Joke Bolk. De bijeenkomst staat open voor iedereen: bewoners, bezoekers van de dagopvang en alle andere mensen die belangstelling hebben.