Zondag 19 mei 2019 wordt er een Ringviering gehouden op het Stift. Bij mooi weer buiten en anders in de Stiftskerk. De predikanten van de Kleine Ring zijn de desbetreffende voorgangers. Inloop vanaf 10.00 uur met koffie/thee/limonade. Aanvang van de dienst: 10.30 uur. Na afloop is er voor iedereen koffie/thee/limonade. Iedereen wordt verzocht een lunch mee te nemen want we eten ook samen om 12.00 uur. Voor soep wordt gezorgd. Hierna keert iedereen weer huiswaarts. Er is een koor, oppas en een kinderprogramma. In de viering zal er aandacht zijn voor de kinderen in de vorm van een “Speels moment voor jong en oud” en een kindernevendienst in de Stiftsschool. In deze viering zingen we ook de lievelingsliederen van de gemeenten.