De heer Tijmen van Genderen is al helemaal bij ons ingeburgerd en een trouwe bezoeker van de kerkdiensten in de Stiftskerk. Hij is gevraagd en bereid gevonden om de functie van diaken op zich te nemen. Hij zal daartoe bevestigd worden op zondag 13 oktober 2019. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om hem in de Stiftsschool te feliciteren als nieuwe ambtsdrager. Er is dan tevens koffie/thee/limonade drinken.