De middag voor alle 70-plussers van de Stiftsgemeente is verplaatst naar dinsdagochtend 30 mei. Op deze middag zijn alle 70-plus-leden van de Stiftsgemeente uitgenodigd.

We beginnen om 14.00 uur met koffie in de Stiftsschool en vervolgens komt imker Alfons Hottenhuis uitleg geven over het wel en wee van de bijenvolken. Het is de bedoeling dat er tijdens de uitleg vragen gesteld kunnen worden. Dit duurt ongeveer een uur. Hierna kunt u even een rondje lopen over het Stift lopen als u dat wilt en zien hoe mooi alles opgeknapt is / wordt. Daarna is er een borrel met een hapje bij Restaurant de Stiftsjuffer. Uiteraard kunt u opgehaald en thuisgebracht worden, dus aarzel niet om u op te geven.

Opgave graag voor 24 mei 2023 bij Marjan van Galen
Telefoonnummer: 074-3494256 of 06-20966649
E-mailadres: vangalenmarjan@gmail.com