De actieperiode van Kerkbalans 2024 is van zaterdag 13 tot zaterdag 27 januari! Geef je om je kerk? Doe dan mee! Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor elkaar en de mensen om ons heen. Ook als Stiftsgemeente proberen we een kerk van inspiratie en verbinding te zijn. Door de zondagse diensten, bijzondere vieringen, gespreksgroepen en filmavonden. De kerk is meer dan een gebouw of een organisatie. De kerk is ook een groep mensen die in onderlinge betrokkenheid met elkaar meeleeft en in die verbondenheid iets van God ervaart. Ook als je de kerk niet vaak van binnen ziet, kan deze van waarde voor je zijn. Het feit dat de kerk er is en dat je er naartoe kunt gaan op hoogte- en dieptepunten in je leven is belangrijk. Voor velen is het gelukkig nog steeds van wezenlijke waarde dat de christelijke traditie wordt doorgegeven en het vuur brandende wordt gehouden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen we u een geldelijke bijdrage te leveren, ieder naar zijn of haar mogelijkheden. Wij wensen u Gods zegen toe.