Alle gemeenteleden hebben onlangs een brief ontvangen met het verzoek deel te nemen aan de Actie Kerkbalans dat dit jaar als thema heeft\; Geef vandaag voor de kerk van morgen‘. De activiteiten die georganiseerd worden brengen natuurlijk kosten met zich mee, zoals het houden van de zondagse erediensten, de speciale diensten, kinderen in de kerk, de filmavonden, de meditatieve wandelingen, de gespreksgroep en natuurlijk het onderhoud van dit cultureel erfgoed dat een Beschermd Dorpsgezicht is. Ook de dominee, de cantor/organist, en de bijzondere activiteiten dienen betaald te worden.

Jaarlijks moet aan de landelijke kerk – de Protestantse Kerk Nederland (PKN) – €35,- per lid afgedragen worden. Daarom is het heel belangrijk dat iedereen meedoet aan deze actie ten behoud van het Stift en de Stiftsgemeente. Een bijdrage kan worden overgemaakt op IBAN: NL33 RABO 0156 8035 50 ten name van Protestantse Stiftsgemeente Weerselo onder vermelding van ‘Kerkbalans 2021’.

Voor informatie over belastingaftrek, periodiek schenken en opmerkingen kunt u contact opnemen met Ineke Leeuw-Vennegoor, tel.nr. 0541-661901, e-mail: secretariaat@stiftsgemeente.nl.

Mede dankzij uw steun kunnen we ook in 2021 weer een belangrijke plek in de samenleving vervullen.