Dominee Roel Kloosterziel heeft het beroep dat op hem is uitgebracht aanvaard. Hij zal voor 40% beschikbaar zijn voor Weerselo en 60% voor Ootmarsum. De gezamenlijke intrededienst op zondag 7 juli 2019 zal plaatsvinden in de kerk van Ootmarsum om 15.00 uur. Deze zondag is er ’s morgens géén dienst in de Stiftskerk. Zondag 14 juli zal dominee Kloosterziel voor het eerst een dienst in de Stiftskerk leiden. Na afloop van deze dienst is er koffie drinken in de Stiftsschool. Dominee Roel Kloosterziel en zijn vrouw Harmke gaan wonen in de pastorie op het Stift.