Velen hebben al een bijdrage gegeven of toegezegd voor het jaar 2019, maar nog niet iedereen. Zoals u weet willen we een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet. Maar dat gaat niet vanzelf. Vandaar dat we aan al onze gemeenteleden vragen hieraan bij te dragen. Wilt u er rekening mee houden dat de kerk ieder jaar voor elk lid € 30,– aan de landelijke Protestants Kerk Nederland afdraagt? We kunnen als kerk alleen bestaan dankzij de financiële steun van alle leden. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Giften en donaties kunnen op het nieuwe IBAN nummer NL33 RABO 0156 8035 50 worden gestort.