Na een val in februari jl.m waarbij ze haar heup brak, besloot dominee G.S. Bunjes-van der Lee dat het nu tijd was om te stoppen met het voorgaan in kerkdiensten. Zondag 12 augustus 1984 werd ze in Usselo bevestigd in het ambt van predikant en ze heeft in de daaropvolgende jaren met liefde en overtuiging haar werk gedaan. Gerda was ook werkzaam in Neede en heeft ingevallen in Wierden. Ook in Weerselo stond ze, bijvoorbeeld in een vacante periode, altijd klaar om het pastoraat op zich te nemen door vooral zieke gemeenteleden te bezoeken en voor te gaan bij uitvaarten. Ze heeft in de laatste vacante periode ook de zeswekelijke oecumenische diensten in Woonzorgcentrum Sint Jozef in Weerselo verzorgd. Ze zorgde er altijd voor dat er een mooie muzikale begeleiding aanwezig was. De bewoners hebben dit altijd zeer op op prijs gesteld. Gerda is lid van de Stiftsgemeente en altijd bereid om in te vallen als ouderling van dienst. Gerda kan heel goed zingen en daarom is de cantorij heel blij dat ze ook daar lid van is.

In een gezamenlijke dienst met ds. Roelof Kloosterziel op 2 mei jl. werd Gerda hartelijk bedant voor al het werk dat ze heeft gedaan voor onze Stiftsgemeente. Ze ontving een kadobon om samen met haar dochters een mooie dag te kunnen beleven op het Stift. Tevens ontving ze als blijvende herinnering een glaskunstwerk en natuurlijk de bloemen uit de kerk. De kinderen gaven haar een mooi boek met tekeningen, een bloemstukje en de zegen mee:

Dat de weg je tegemoet komt, dat de wind je steunt in de rug, dat de zon je gezicht warmt, dat de regen je veld vruchtbaar maakt en totdat we elkaar weer zien: dat God je in de palm van zijn hand bewaart.

Na de dienst was er voor iedereen koffie met iets lekkers. Gerda houdt van bloemen en brengt geregeld bloemen mee als ze ergens op bezoek gaat. Aan het eind van de dienst kon iedereen een bloem meenemen uit het bloemenboeket dat Gerda in het doopvont had gezet. Tot slot werd Gerda buiten toegezongen met het lied ‘Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen, van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord’. Natuurlijk hopen we Gerda nog geregeld te zien tijdens de diensten in de Stiftskerk.

Wij wensen Gerda nog een goede tijd toe.