Zondag 13 november is er ‘s morgens géén dienst in de Stiftskerk. Om 15.30 uur wordt door de Werkgroep Muziek en Bezinning een middagconcert gegeven. Vocaal Ensemble La Colombe onder leiding van onze cantor/organist Iassen Raykov zingt liederen van Johannes Brahms (1833-1897), afgewisseld met teksten uit de Bijbel en woorden die ons bepalen bij de hoogte- en dieptepunten in het bestaan. In de schepping komen dood en leven bij elkaar als blijdschap en verdriet. Zoals het boek Prediker zegt: ‘Alles heeft zijn tijd’.

Toegang is voor iedereen vrij. Bij de uitgang (of later digitaal) wordt een gift gevraagd.