De bekende theoloog professor dr. Anne van der Meiden is 2 juni 2021 op bijna 92-jarige leeftijd overleden. Aan de Stiftskerk had hij bijzondere herinneringen. Ooit zei hij dat de Stiftskerk in Weerselo de mooiste plek van Overijssel was. In 1960 hield Anne in de Stiftskerk zijn eerste van zijn vele kerkdiensten in het Twents. Zondag 3 januari 2010, tijdens het 50-jarig jubileum, werd er een dienst gehouden in de Stiftskerk met natuurlijk als voorganger dominee Anne van der Meiden en ook toen werd de streektaal gevoerd. Zijn preek eindige hij met de woorden: ‘Anbidden is geleuvn met de moond vol taan’. Na afloop van deze dienst werd er een jonge eik geplant op het Stiftsplein met daaronder een plaquette met de tekst: ‘Mer de leefde geet der met strieken’. “Een boom planten heeft toch iets moois in zo’n agrarisch gebied. Ik hou niet echt van onderscheidingen maar dit vind ik wel mooi. Ik heb gewoon een eigen boom”, zei Van der Meiden destijds met een lach. Afgelopen zondag werd Anne in de Stiftskerk herdacht. De beide lezingen werden gelezen uit de door hem in het najaar van 2009 uitgegeven ‘Biebel in de Twentse sproake’. Het verhaal van Jona in de walvis werd in het Twents gelezen uit de kinderbijbel ‘Leazen oet de Wiebelbiebelboot – Bijbelverhalen in het Twents en Nederlands’ die in januari 2011 verscheen. Anne van der Meiden heeft de vertaling van deze kinderbijbel voor zijn rekening genomen. Na afloop van de dienst werden er bloemen gelegd bij zijn eik met plaquette op het Stiftsplein: Anne, Rös in vrêe.