JUBEL & JAMMER
Projectkoor Canticum Novum uit Nijverdal o.l.v. Mariette Akkerman m.m.v. Pauline Schenck, orgel brengen een vocaal programma rond aanbidding, dankbaarheid en verlies met muziek van Byrd, Weelkes, Schein en Schütz.

Wat is de overeenkomst tussen de twee Engelse en twee Duitse componisten van dit concert? Behalve dat ze in dezelfde periode leefden, schreven ze alle vier een Magnificat.
Nu was dat als je muziek schreef voor de kerk een jaarlijkse routine aan het begin van de Advent. Het Magnificat is de lofzang van Maria, die gehoord heeft dat ze een bijzonder kind ter wereld zal brengen: Jezus, Zoon van de Allerhoogste. Dan wil je het wel uitjubelen van geluk en dankbaarheid.
In schril contrast hiermee staat de muziek van de jammerende koning David die te horen krijgt dat zijn zoon is omgekomen. Samen met een Ave Verum Corpus en twee psalmen over dankbaarheid en vertrouwen vormt het een compleet programma vol Jubel en Jammer.

Kom luisteren naar deze vreugdevolle èn smartelijke muziek, bezoek ons concert op zondagmiddag 24 november 15.30 uur Stiftskerk, Weerselo

Toegang: € 12,50 CJP/Studenten € 10,-