Het concert rond Allerzielen dat gepland stond voor zondag
8 november 2020 om 15.30 uur in de Stiftskerk gaat vanwege de
strengere coronamaatregelen niet door.