Zondag 13 november 2022 is er ’s morgens géén dienst in de Stiftskerk te Weerselo. Om 15.30 uur wordt door de Werkgroep Muziek en Bezinning een middagconcert gegeven. Vocaal Ensemble La Colombe onder leiding van Iassen Raykov zingt liederen van Johannes Brahms (1833-1897), met medewerking van Sofia Vasheruk, vleugel, afgewisseld met teksten uit de Bijbel en woorden die ons bepalen bij de hoogte- en dieptepunten in het bestaan. In de schepping komen dood en leven bij elkaar als blijdschap en verdriet. Zoals het boek Prediker zegt: ‘Alles heeft zijn tijd’. Vocaal Ensemble La Colombe is opgericht door dirigent Iassen Raykov die ook cantor/organist van de Stiftsgemeente is. Hoewel soms in wisselende samenstelling, zingt La Colombe met een vaste kern van geschoolde zangeressen en zangers. Het is een ambitieus ensemble dat kiest uit een breed, voornamelijk klassiek repertoire. De Werkgroep Muziek en Bezinning benadrukt dat het niet alleen gaat om de prachtige muziek, maar ook om de boodschap van geloof die in de liederen doorklinkt.

De toegang is voor iedereen gratis, maar een ruimhartige vrije gift bij de uitgang (of digitaal) ter bestrijding van de onkosten wordt zeer gewaardeerd. Na afloop van het concert bent u van harte welkom voor een drankje in de achter de Stiftskerk gelegen Stiftsschool.