Vanaf 1 april 2021 (Witte Donderdag) worden er weer diensten mèt kerkgangers (maximaal 30 kerkgangers – diegenen die een functie hebben niet meegerekend), maar nog steeds zonder zang, gehouden in de Stiftskerk. Uiteraard houden we ons aan de 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje tijdens het naar binnen en naar buiten gaan van de kerk. Wilt u op Paasmorgen helemaal zeker zijn van een plek dan kunt u zich van tevoren aanmelden via info@stiftsgemeente.nl. Dan houden we ruimte voor u vrij.

Voorlopig kan er nog wel gecollecteerd worden via de QR-code. Zodra het weer mogelijk is zal er – zo mogelijk buiten – na afloop van de dienst koffie gedronken worden. De diensten zijn ook altijd online te volgen via www.stiftsgemeente.nl (hier ziet u ook de zondagsbrief) en www.kerkdienstgemist.nl (hier is later kijken ook mogelijk).