Hemelvaart

Donderdag 18 mei om 10.30 uur wordt er een ochtendgebed en ontmoeting in Ringverband gehouden in de Stiftskerk. Na afloop is er voor iedereen koffie, thee of limonade in/bij de Stiftsschool. Voor wie dat wil kan ook een wandeling(etje) maken over Het Stift om te zien welke werkzaamheden er de laatste tijd allemaal plaats gevonden hebben om het Stift nog mooier te maken.

Pinksteren

Zondag 28 mei begint de Pinksterdienst om 10.00 uur met als voorganger dominee F.A. Wiersma.

Viering in Woonzorgcentrum Sint Jozef

Woensdag 24 mei om 10.00 uur is er voor iedereen die daar belangstelling voor heeft een laagdrempelige oecumenische viering in Woonzorgcentrum Sint Jozef te Weerselo. Voorganger: ds. R. Kloosterziel.