Kerstavond

Op Het Stift is bijna alles donker. Waxinelichtjes wijzen de weg naar de kerk. Binnen staat de grote boom en branden de kaarsen van de kroonluchter. Om 19.30 uur begint het feest. Iedereen mag meedoen door te zingen of muziek te maken. We luisteren naar het verhaal van de geboorte van Jezus. Zo vieren we dat het licht in de wereld is gekomen. Vrede als een kind.

Kerstmorgen

Ook al is het een maandag en hebben we de avond ervoor al Kerst gevierd, toch willen we het samen nog eens dunnetjes over doen. Wat betekent het feest van de geboorte van Jezus nu eigenlijk voor ons?

Oudejaarsavond

Zoals gebruikelijk sluiten we het kalenderjaar af met een kerkdienst waarin het noemen van de namen van overleden gemeenteleden het belangrijkste onderdeel vormt. We steken kaarsen aan in herinnering aan hen die ons ontvielen. De dienst begint om 19.30 uur. Wie in deze dienst andere dierbaren willen gedenken die in het afgelopen jaar zijn overleden, kunnen die naam doorgeven aan ds. R. Kloosterziel, tel. 0541-299387 / 06-13758043, e-mail: kloos442@planet.nl

Na afloop van deze dienst is er géén koffie/thee drinken in de Stiftsschool.