Activiteiten

In de dagen van Advent en kerst is Het Stift een plaatje. Een kerstboom buiten en in de kerk. Lichtjes van hoop in donkere dagen.

Midwinterhoornblazen

Vanaf de 1e Adventszondag tot en met 6 januari zal geregeld bij de put op het Stiftsplein op de midwinterhoorn geblazen worden. U hoort dan “n’oal’n roop” zoals die in Twente wordt genoemd.

Kerstmiddag 70-plussers

Donderdag 15 december zijn alle 70-plussers om 14.30 uur van harte welkom in de Stiftsschool voor een sfeervolle kerstmiddag. De bedoeling is om er een gezellige middag van te maken door elkaar heel ongedwongen te ontmoeten. U krijgt een kopje koffie met iets lekkers en een hapje en een drankje. Natuurlijk is er ook aandacht voor de komende kerst met o.a. een verhaal en een Twents gedicht. Als afsluiting staat er om ongeveer 16.30 uur een stamppotbuffet klaar.

Graag vóór 10 december opgave bij Marjan van Galen, e-mail: vangalenmarjan@gmail.com. telefonisch: 074-3494256, of natuurlijk mondeling bij het koffie drinken na een kerkdienst.

Festival of Nine Lessons and Carols

Zondagmiddag 18 december om 15.30 uur is er traditiegetrouw het ‘Festival of Nine Lessons and Carols’ in de Stiftskerk met medewerking van het koor La Colombe. Het verhaal van Advent en Kerst wordt gelezen en gezongen. Liederen (Carols en Anthems) en lezingen wisselen elkaar af. Sommige liederen kunnen meegezongen worden.

Deze van oorsprong Engelse traditie is ontstaan in 1880 en bedacht door E.W. Benson, priester en later aartsbisschop van Canterburry. Het was bedoeld om mensen te bereiken die niet vaak in de kerk kwamen. Het werd in 1918 opgepikt door Eric Milner-White van het Kings College Cambridge. Sinds 1928 wordt het live uitgezonden door de BBC en het is een traditie geworden rond de kerst. Het is een toegankelijk moment ter voorbereiding op het komende kerstfeest. De entree is vrij, maar een ruimhartige vrije gift na afloop wordt zeer op prijs gesteld. De Werkgroep Muziek en Bezinning organiseert drie keer per jaar een middagconcert en hoopt dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen dankzij uw financiële steun.

Na afloop wordt u een gratis drankje aangeboden in de Stiftsschool. ‘s Morgens is er dan géén dienst in de Stiftskerk.

Kerkdiensten

Kerstavondviering

Zaterdag 24 december 2022 om 19.30 uur wordt er een sfeervolle kerstavondviering voor jong en oud gehouden in de Stiftskerk. Vóór aanvang van deze viering wordt er op de midwinterhoorn geblazen. Deze avond wordt gevuld met o.a. enkele (kerst)verhalen, een gedicht, muziek, samenzang en het doorgeven van het licht.

Na afloop is er voor iedereen gelegenheid om even gezellig na te praten in de Stiftsschool. Hier wordt u koffie, thee of chocolademelk aangeboden.

Kerstmorgen

Zondag 25 december wordt er een feestelijke kerstmorgendienst gehouden met als voorganger ds. F.A. Wiersma. Ook de cantorij zal medewerking verlenen aan deze dienst. Na afloop is er voor iedereen koffie/thee/limonade met iets lekkers in de Stiftsschool.

Oudejaarsavond

Op oudejaarsavond – zaterdag 31 december – is er om 19.30 uur een dienst in de Stiftskerk waarin de overledenen van het afgelopen jaar herdacht zullen worden. Hun namen worden genoemd en we zullen een kaars voor hen ontsteken aan de Paaskaars om hen te gedenken.

Wie in deze dienst andere dierbaren willen gedenken die in het afgelopen jaar zijn overleden, kunnen die naam doorgeven aan ds. R. Kloosterziel, tel. 0541-299387 / 06-13758043, e-mail: kloos442@planet.nl.

Na afloop van deze dienst is er géén koffie/thee drinken in de Stiftsschool.

Nieuwjaarsdag

Zondag 1 januari 2023 bent u van harte welkom in ‘Ons Gebouw’ tegenover de Protestantse kerk van Ootmarsum. We beginnen om 10.30 uur met koffie/thee en er is een ochtendgebed.

In de Stiftskerk wordt deze zondag géén dienst gehouden.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Zondag 8 januari wordt de eerste dienst van het jaar 2023 gehouden in de Stiftskerk. Na afloop is er een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in de Stiftsschool. Hier wordt u een kopje koffie, thee of limonade met een kieperke aangeboden.