Zondag 3 maart zal mevrouw Janny Veldhuis om 11.15 uur tijdens de gemeentebijeenkomst, zich komen voorstellen en iets vertellen over haar nieuwe werkzaamheden als dorpsondersteuner voor het dorp Weerselo.

In 2004 fuseerden de Hervormde Geformeerde en Lutherse kerken in Nederland tot de Protestantse Kerk. Dat ging niet overal even soepel. Sommige gemeenten gingen niet mee in de fusie en gingen door als Hersteld Hervormd. Op andere plaatse had je een Hervormde en Gereformeerde kerk op hetzelfde grondgebied, wat ook problemen rond de naamgeving gaf. De Stiftsgemeente noemt zich al jaren ‘protestant’. Alleen in de officiële stukken van kadaster en bij banken staat nog dat wij Hervormde gemeente te Weerselo zijn. Dat geeft af en toe problemen. Daarom stelt de kerkenraad voor om notarieel vast te leggen dat wij Protestantse Stiftsgemeente Weerselo heten. Op 3 maart zal dit voorstel worden uitgelegd en behandeld.