Vanwege de huidige situatie rondom het coronavirus acht de kerkenraad het niet verantwoord om de kerstmiddag voor alle 70+-ers op dinsdagmiddag 14 december in de Stiftsschool door te laten gaan.