Op dinsdag 12 december worden alle 70-plussers van de Stiftsgemeente uitgenodigd voor een mooie en gezellige middag in de Stiftsschool. We beginnen om 14.00 uur met koffie en iets lekkers. Verder hebben we een mooi programma met verschillende onderdelen. Natuurlijk hebben we ook een hapje en een drankje op het programma staan.

Uiteraard kunt u opgehaald en thuisgebracht worden, dus aqarzel niet om u op te geven. Opgave graag vóór 6 december 2023 bij Marjan van Galen, tel.: 074-3494256 of 06-20966649 / e-mail: vangalenmarjan@gmail.com