De lezing over de pinksterliederen van Willem Barnard – theoloog, schrijver en dichter – op donderdag 23 mei 2024 in de Stiftskerk te Weerselo, wordt gehouden door de Twentse School voor Theologie. Het doel van het project ‘Theologie in Twente’ van De Twentse School voor Theologie is om het nadenken over belangwekkende theologische thema’s in Twente een impuls te geven. Twente en theologie zijn immers reeds lange tijd met elkaar verbonden. In de achtste eeuw kwam de Ierse missionaris Plechelmus naar ons land en sindsdien is Twente een regio waar de studie van theologie serieus is genomen. De genegenheid voor deze studie vraagt echter om continue herleving. Dick Sanderman zal op het orgel de liederen ten gehore brengen, terwijl ds. Klaas Touwen ze op deskundige wijze zal inleiden. 19.30 uur: inloop; 19.45 uur: start programma. Aanmelden via www.twentseschoolvoortheologie.nl (€ 15,00).